torsdag 24 september 2009

Ökade krav på utbildning när Af rekryterar

ST press skriver 23 sept 2009 att nu ställer Af krav på högre utbildning när Af ska rekrytera. Kanske leder detta till alla som söker en tjänst inom Af just skriver en ansökan, ett personligt brev, vilket inte har varit fallet när Af i Norrköping rekryterat jobbcoacher våren 2009. Kanske leder detta till att Af i framtiden kollar om de som söker tjänst till Af har den formella utbildningen, vilket inte varit fallet i Kalmar eller Norrköping. Kanske leder detta till att Af respekterar coachingkunskap när jobbcoacher ska rekryteras. Coaching, rätt använt, skulle kunna vara en helt ny metod för Af.

Men det finns indikationer på att Af lokalt, i t ex Kalmar, rekryterar arbetsplatsförmedlare utan utbildning.

tisdag 15 september 2009

Coaching i stället för ingenting

Helle Klein skriver i Aftonbladet den 14 sept 2009 att regeringen infört Terapi istället för politik. Intressant och i viss mån träffsäker analys. I mitten av september är det fortfarande få arbetssökande som träffat någon coach utanför Arbetsförmedlingen (så kallade kompletterande aktörer). Men snart kommer vi ha fler än 1000 jobbcoacher utanför Arbetsförmedlingen, som kompletterar de 740 jobbcoacher som redan finns inom Arbetsförmedlingen, som coachar arbetssökande. I det enskilda fallet kan coaching (Helle Klein menar jobbcoaching när hon skriver terapi, och jag skriver coaching i stället för jobbcoaching) vara ett poängrikt samtal mellan en arbetssökande person och just en coach. Det händer att arbetssökandes under drygt ett års tid endast upplever Arbetsförmedlingen som ett kontrollerande organ som endast kontrollerar att den arbetssökande står till arbetsförmedlingens förfogande. Då kan en coach (jag skriver coach inte jobbcoach, eftersom de arbetssökande har rätt att bland de externa aktörerna välja en coach som är professionell och diplomerad/certifierad coach enligt International Coach Federations regelverk) vara skillnad mellan stöttande samtal och ingenting. Arbetsförmedlingen och dess handledare hinner i X fall av 10 (hur stor andelen är vet jag inte, men det vore intressant om en utredare tog sig an uppgiften) inte med mer än att kontrollera att den arbetssökande söker jobb. I praktiken går det till så att den arbetssökande varje månad mailar in att hon/han sökt jobb (i hela landet).