måndag 16 november 2009

Coaching vs Lösningsfokuserat arbetssätt

Skola/teori som Arbetsförmedlingens jobbcoacher utgår från

Under 2010 ska 120 000 arbetslösa coachas av privata aktörer och 73 000 ska coachas av 920 jobbcoacher som arbetar inom Arbetsförmedlingen. Coachingen ska utgå från att den arbetssökande vet vilken typ av arbete han/hon kan ta (dvs uppdraget ska utgå från den arbetssökandes tidigare arbetserfarenhet eller genomförd utbildning. Coachen ska hjälpa till under sökandeprocessen (Arbetsförmedlingens tjänst nr 1 och 2) till  specificerade tjänster. Det är ordinarie arbetsförmedlare som ska ta hand om de som måste söka andra arbetsuppgifter (tjänst 3), de som behöver utbildning (tjänst 4), vill starta eget (tjänst 5), osäkra på deras förutsättningar att få arbete (tjänst 6) och dem som behöver en anpassad arbetsplats (tjänst 7). Hur det har gått för de första 30000 arbetslösa som coachats av Af:s jobbcoacher redovisades i okt 2009 i Af:s egna undersökning.