tisdag 8 juni 2010

Hur många timmar arbetar vi per år?

I Sverige arbetar vi 1400 timmar per och år och i Kina 2400 timmar per år!??

Under en debatt om kompetensbrist förekom uppgifter att vi i Sverige arbetar 1400 timmar per och år och att de jobbar 2400 timmar per år i Kina (bilder från debatten). Olika källor gör gällande att vi i västra Europa arbetar lite.

I Sverige jobbar varje sysselsatt drygt 1600 timmar per år (den arbetade tiden har ökat några timmar sista åren):