måndag 17 december 2012

Ölands berggrund

Här beskrivs Ölands mycket intressant geologiska utveckling (på annan plats har jag tagit upp annan geologisk utveckling). Öland är i grunden annorlunda! Grunden, bl a kalksten, bildades under ordovicium:


torsdag 8 november 2012

Urfågeln

Övergången mellan dinosaurie och fågel är intressant men svårt att ge sig på att försöka spåra. Den så kallade "urfågeln" Archaeopteryx lithographica anses av många var länken mellan dinosaurie och "vanlig" fågel, den kallas till och med just för urfågeln:
Archaeopteryx  fanns för ung 150 miljoner år sedan. Det märkliga är att man har endast funnit ett fåtal fossil av denna "fågel". Sju exemplar säger någon källa, annan källa säger 10:
1855 fann man det första fossilet av Archaeopteryx, även om släktet inte beskrevs förrän år 1861. Till dags datum har man har funnit cirka tio fossil av Archaeopteryx samt fjädrar som kan ha tillhört den. Alla exemplar har hittats i samma lager av sediment i Tyskland. Flest har hittats i området kring Solnhofen
En mer levande bild av urfågeln:

Archaeopteryx hade flera likheter med den lilla dinosaurien Compsognathus. En mer levande beskrivning av Compsognathus:

Teorin att fåglar och dinosaurier skulle vara besläktade med varandra började allt mer accepteras av forskare under 1960-talet, då John Ostrom beskrev dinosaurien Deinonychus.[2] Ostrom såg flera likheter i skelettet hos Deinonychus och Archaeopteryx. Man började också diskutera huruvida dinosaurierna var varmblodiga, sociala och aktiva i levnadssättet, vilket helt ändrade synen på dessa djur.

måndag 15 oktober 2012

Ekonomi - mer än en viss skola inom nationalekonomin

När ekonomipris ska delas ut så är det underförstått att det är en viss typ av nationalekonomer som kan få priset. År 2012 gick priset till två amerikaner, Alvin Roth och Lloyd Shapley, som forskat kring vem som får vad, matchningar.

Lars Pålsson Syll vill lägga ner priset för att det är för "inskränkt". Sveriges Radio hade ett inslag den 15 okt 2012: är ekonomi en vetenskap? Även bland ekonomer pågår en debatt för fullt. Redan för tre år sedan slog Paul Krugman fast att det mesta av de senaste trettio årens arbete inom makroekonomi i bästa fall varit uppseendeväckande värdelöst och i värsta fall direkt skadligt.

Hur är det företagsekonomi, är det ekonomi?, är det en vetenskap? Hur är det med ekonomisk historia, är det ekonomi?, är det vetenskap? Självklart kan man svara ja på dessa frågor. Men när nobelpris i ekonomi ska delas ut så kommer inte företagsekonomi och ekonomisk historia med på banan. Inte ens olika skolor inom nationalekonomin är med i bedömningen.

Det kan kanske vara bra att studera marknader av olika slag, vilket görs inom nationalekonomin. Men vad som händer inom företag och organisationer på en marknad forskar man på inom företagsekonomi. Vad som har hänt historiskt, på längre sikt, forskar man på inom ekonomisk historia.

Ämnen som undertecknad gärna vill lyfta fram är forskning inom ledarskap och organisation, samt hur ekonomin utvecklas på längre sikt, ur ekonomiskt historiskt perspektiv. Lennart Schön, professor inom ekonomisk historia, menar t ex att ekonomin utvecklas i längre 40-åriga cykler.  Lennart Schöns forskning visar att kriser inträffade på 1970-talet,­ 1930-talet, 1890-talet och 1850-­talet. Han har skrivit En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. Lennart Schön förutsåg krisen 2008 redan 2006 (en kris som fortsatt pågår). Peter Wolodarski jämför dagsläget med 1930-talets förödande moralism. Nuläget påminner om 30-talet, ur ett ekonomhistorikst perspektiv. Schön menar att nuvarande kris kan vara en chans för Sverige.


Lennart Schöns 40 års cykler
Personligen tror jag ovanstående (långa) cykler kan förklara mer, kan hjälpa en att förstå vad som händer i ekonomin, både just nu, på kort, och längre sikt, än vad som fångas upp inom vanlig neoklassisk nationalekonomi.

tisdag 4 september 2012

Mobilt bredband med 4G och router

Test av Tele2s 4G, Mobilt Bredband XL och Telenors och produkt Bredband Stor

Har testat Tele2s 4G, Mobilt Bredband XL och Telenors och produkt Bredband Stor. (Telia säger själva: "Vi har inte hängt med", mer 4G teknik). Först testades Tele2s 4G, Mobilt Bredband XL. Är överlag nöjd med pris och prestanda (både snabbare och billigare än ADSL+telefon). Det finns dock några frågetecken kvar. Speciellt om man jämför med Telenors paket som de kallar Bredband Stor. Mer telekominfo på www.telekomradgivarna.se.

Tele2 har två mobila bredbands paket med 4G router, en som de kallar Mobilt Bredband Large, och en som de kallar Mobilt Bredband XL:


onsdag 18 januari 2012

Ditt liv som en berättelse


Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Det är möjligt att beskriva sin uppväxt på många olika sätt. Varför inte då välja en konstruktiv berättelse som ger ditt liv mening och sammanhang? Förmågan att skapa en meningsfull berättelse kring sitt liv som kan skapa en känsla av sammanhang vill jag knyta till begreppet KASAM.

Det är av vikt att ge sitt liv ett sammanhang, en mening. Något som fångas upp KASAM tänket/teorin. Ett begrepp som myntats av Antonovsky. Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel och studerade 1970 hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och fann då att en del av gruppen judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren trots alla umbäranden förmått bevara sin hälsa. Fynden resulterade i frågeställningen om vad det är som gör att människor blir och förblir friska, dvs. de hälsobringande faktorernas ursprung. Antonovskys svar på den salutogena frågeställningen var KASAM (Känsla Av SAMmanhang).

Åter till förmågan och nyttan med att skapa berättelser.  Något som uppmärksammats inom forskningen. Ett exempel är det man kan läsa om boken Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus av Anna Johansson:
Under de senaste årtiondena har vi kunnat se framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Vad innebär det egentligen att kunskap är narrativ? Vad är en berättelse? Hur utför man en narrativ analys? Detta är några centrala frågor som diskuteras i denna bok. I Narrativ teori och metod vill författaren belysa detta fälts bredd, komplexitet och möjligheter, teoretiskt såväl som metodiskt.
Här kommer snart mer tankar kring förmågan, nyttan med att beskriva sitt liv som en berättelse, för sig själv, för andra, vilket kan göras vid otaliga tillfällen, t ex när du söker jobb, i ditt CV, samt när du är på anställningsintervju, i fikarummet, för barnen etc etc.