måndag 17 december 2012

Ölands berggrund

Här beskrivs Ölands mycket intressant geologiska utveckling (på annan plats har jag tagit upp annan geologisk utveckling). Öland är i grunden annorlunda! Grunden, bl a kalksten, bildades under ordovicium: