måndag 8 december 2014

Stöd och matchning i Lund

Stöd och matchning heter nya fas 2 och fas 3. Vill direkt länka till tjugotre (23) sidor om vad som gäller om tjänsten för leverantörer: "Handledning för leverantörer" (indirekt källa), samt till skriften: "Fakta om stöd och matchning". Mer om Stöd och matchning på Wikipedia och Arbetsförmedlingens hemsida. Undertecknad väljer att fokusera på vilka aktörer som finns i Lund. Om man sökte  i Af:s databas i december 2014 fanns sex aktörer i Lund:

1. Work For You.
2. Folkuniversitetet, arbetsmarknadsutb i Lund (sidan behöver uppdateras) Mårtenstorget.
3. och 4. Radix kompetens och MiROi AB (bild, årsredovisning MiROi_I-learning) på Magistratsvägen 10.
5. Enrival och
6. AB AlphaCE Coaching och Education och Enrival ABJärnåkravägen 3.