torsdag 18 september 2014

Förutsättningslöst möte

Fick idag energi via en "kurskamrat", Pia, på Work For You att söka upp HSB Skåne i Lund. Primära anledningen var att de har en ekonomtjänst ute, där SJR står för rekryteringen. De söker en "jordnära ekonom" (känns bra!). Eftersom jag varje dag cyklar för HSB Skåne så slog tanken mig att söka upp dem i köttvärlden (som många jobbsökare vet så är detta inte alltid så populärt att göra detta när företaget vänt sig till en extern rekryteringsfirma).

onsdag 17 september 2014

Open office

Open office är kontorssystem som är gratis och som används inom Work For You (WFY). Idag tänkte jag greppa tillfället att försöka omvandla Word-dokument till så kallade odb-dokument.

torsdag 4 september 2014

VABar man är man hemma

Denna dag var ingen bra dag. Dottern hostade på morgonen. Lotta o jag bestämde att jag denna dag skulle VAB:a eftersom Elin tidigt på morgonen varit lite mer krasslig än vanligt. Det är rätt vanligt att dottern hostar på morgonen, men att hon blir bättre under dagen. Det är dessa gråzoner kring vad om som är rätt, speciellt formellt rätt, som detta inlägg handlar.

onsdag 3 september 2014

skriva CV

Idag visade Work for You under seminariet mellan kl 10-11 hur olika CV kan se ut (mer om upplägget och vad vi ska göra under första veckan). Först några bilder från Work for You, för att få en känsla av platsen (klicka på bilden för att se mer):måndag 1 september 2014

Jobbklubben på Work for you

På första dagen på Work for you fick vi tre uppgifter som skulle vara klar första veckan.
1. CV
2. Lista tio favoritföretag
3. Göra en handlingsplan med rubrikerna; Läge, Mål, Metod och Resurser (enligt så kallade LMMR-modellen).

Henrik som ledde diskussionen första dagen var människa som lyckades inspirera trots att alla i publiken sitter i en svår situation. Här är mina tankar kring första veckans uppgifter.