måndag 1 september 2014

Jobbklubben på Work for you

På första dagen på Work for you fick vi tre uppgifter som skulle vara klar första veckan.
1. CV
2. Lista tio favoritföretag
3. Göra en handlingsplan med rubrikerna; Läge, Mål, Metod och Resurser (enligt så kallade LMMR-modellen).

Henrik som ledde diskussionen första dagen var människa som lyckades inspirera trots att alla i publiken sitter i en svår situation. Här är mina tankar kring första veckans uppgifter.

Inga kommentarer: