onsdag 4 mars 2009

Rimlig avkastning

Nu när vi fått det orange kuvertet får många ångest för att man inte kan pensioner och att man inte vet vad som är rimlig avkastning/värdeförändring. Svaret på vad som är rimlig och lämplig avkastning är ganska enkelt: en avkastning som ligger på index, dvs ett genomsnitt. Den 4 mars så togs det i Uppdrag granskning upp att en vilja att avkasta mer på aktiemarknaden, få till en värdeförändring som påtagligt över den genomsnittliga värdeförändringen, i ungefär hälften av fallen leder till att avkastningen blir mindre (!) än genomsnittet på aktiemarknaden. AP fonderna har just lyckats med detta. Deras aktiva kapitalförvaltning har lett till en sämre avkastning än genomsnittet! Hade de stannat hemma, hade de placerat våra pensioner i "tråkiga" indexfonder, så hade AP fonderna haft en bättre avkastning de senaste fem åren, vilket också sägs i programmet.

Den allmänna pensionen, inkomstpensionen och premiepensionen, är basen i pensionsystemet. Det är främst den del av systemet där val är möjligt, premiepensionen, som skapar oro. Artiklar skrivs att det är ingen rolig läsning. Visserligen kan man tycka det olyckligt att det svenska folket fått premiepensionsvalet i knät, men nu är läget så. Samtidigt är valet att inte göra ett val ett klokt val. Då får man ett fondupplägg som följer ett genomsnittligt aktieindex. Vilket är bra. Det är naivt att tro att man på lång sikt ska slå index. Sen PPM systemet, "det orange kuvertet", drog igång 2000 så har värdeförändringen varit -4% per år i genomsnitt för den genomsnittlige spararen. Har man inte gjort något val har värdeförändringen också varit -4% per år. Ingen kul siffra, men, du som inte har gjort något val har fått samma värdeförändring som alla andra, i genomsnitt.

Du kan själv gå in på www.ppm.nu och logga in på dina sidor för att se vilken värdeutveckling din premiepension har haft sedan start. Här mer info hur du räknat. (jag har haft -1% per år i genomsnitt sedan start, inte bra, men Bättre än genomsnittet!). För att ha någon uppfattning av vad som är bra eller dåligt, bör man titta på längre sikt och jämföra med hur det gått i genomsnitt.

Det jag försöker säga är att man inte behöver tänka på att ev placera om sin premiepension. Tittar du hur din långsiktiga värdeförändring har varit så ska du troligtvis upptäcka att den, förutsatt att du spridit placeringarna, ligger nära den genomsnittlige värdeförändringen. Och det är i så fall bra. Kanske tråkigt, men vad man kan förvänta sig.

I framtiden kommer det automatiska alternativet, dit dina pengar går om du inte gör något aktivt val, bli ännu bättre på så sätt att aktier kommer bytas ut om räntebärande papper när man närmar sig pensionen. Jag skulle då gärna se att det blir spiken i kistan för dem som ojar sig över folk inte kan eller vill bry sig över att välja "rätt" fond. Den rätta fonden blir då automatiska, den som alla ickeväljare väljer. Är man under 55- 60 års ålder kommer då ens förväntade värdestegring ligga nära den genomsnittlige, vilket är gott nog.

Inga kommentarer: