torsdag 8 november 2012

Urfågeln

Övergången mellan dinosaurie och fågel är intressant men svårt att ge sig på att försöka spåra. Den så kallade "urfågeln" Archaeopteryx lithographica anses av många var länken mellan dinosaurie och "vanlig" fågel, den kallas till och med just för urfågeln:
Archaeopteryx  fanns för ung 150 miljoner år sedan. Det märkliga är att man har endast funnit ett fåtal fossil av denna "fågel". Sju exemplar säger någon källa, annan källa säger 10:
1855 fann man det första fossilet av Archaeopteryx, även om släktet inte beskrevs förrän år 1861. Till dags datum har man har funnit cirka tio fossil av Archaeopteryx samt fjädrar som kan ha tillhört den. Alla exemplar har hittats i samma lager av sediment i Tyskland. Flest har hittats i området kring Solnhofen
En mer levande bild av urfågeln:

Archaeopteryx hade flera likheter med den lilla dinosaurien Compsognathus. En mer levande beskrivning av Compsognathus:

Teorin att fåglar och dinosaurier skulle vara besläktade med varandra började allt mer accepteras av forskare under 1960-talet, då John Ostrom beskrev dinosaurien Deinonychus.[2] Ostrom såg flera likheter i skelettet hos Deinonychus och Archaeopteryx. Man började också diskutera huruvida dinosaurierna var varmblodiga, sociala och aktiva i levnadssättet, vilket helt ändrade synen på dessa djur.

Inga kommentarer: