fredag 28 augusti 2009

950 privata aktörer utanför Af tillhandahåller jobbcoachtjänster

Det finns 950 kompletterande aktörer, privata aktörer utanför Af, som tillhandahåller jobbcoachtjänster. De ska kunna ta hand om 120000 arbetslösa per år, och till detta behövs 1500 heltidsanställda. Enkel matematik säger då att det är 1,5 heltidsanställda per kompletterande aktör. Många företag har dock många fler coacher redo. Det blir därmed en osäker framtid för vissa jobbcoacher. De flesta kan man nu söka rätt på från Af:s hemsida.


Uppläget, där bl a små och stora aktörer har jämförts, har granskats i bl a GP den 12 augusti, och på Coachcorner.se. En "kritisk" och tillskruvad analys har gjorts av Aftonbladet under 7, 8 och 9 nov 2009.

Det finns exempel på coacher som följer en internationell definition, International Coach Federation (ICF) definition, av vad en coach ska göra. Några exempel är Coachstyrkan i Kalmar, Målcoacherna och Celka i Norrköping. Sen finns det kanske andra som gör snyggare produktblad. GothiaLogistics verkar vara mest intresserade av att jobba med de arbetssökandes ansökningshandlingar. Hur många rekryteringsföretag som egentligen fungerar som (ICF) coacher är en öppen fråga - som väntar på sitt svar. Helt klart är dock att stora aktörer inte anser sig behöva agera som professionella (ICF) coacher, vilket framgår i följande artikel.

En organisation som Folkuniversitetet vill vara på den säkra sidan och räknar upp att de är certifierad enligt ICF, CTI, ACC, CPCC och EMCC. Det blir komiskt när organisationer blandas ihop med certifieringsbenämningar. När de nu fick med organisationer som ICF, CTI och EMCC kunde de ju tagit med ICC (International Coaching Community) också. När en sån mängd benämningar radas upp så förminskar man samtidigt statusen på International Coach Federation (ICF) definition, som måste anses vara den ledande organisationen inom coaching, för att peka ut vad coaching är. The Coaches Training Institute (CTI) fungerar under ICF:s paraply. De jobbar specifikt med en modell som heter Co-Active Coaching; men de anammar samtidigt alla ICF:s kärnvärden och kärnkompetenser.

ICF och ICC har liknande benämningar för att visa olika certifieringsstatus, hur länge man har arbetat som coach. När man gått en grundutbildningen i en skola som är ackrediterad av ICF så blir man diplomerad coach. När man coachat i 100 timmar kan man bli ACC, när man coachat i 2500 timmar kan man bli PCC, och högsta nivån är MCC. De viktiga är dock kanske antalet timmar man coachat, utan att man har grundläggande känsla för ICF:s kärnvärden och kärnkompetenser.

Det är otroligt att det 2009 finns nästan 1000 kompletterande aktörer inom regeringens jobbcoachsatsning och än fler "coacher" som vill jobba med jobbcoaching. En del har varit kreativa med namngivningen, t ex livshandboken.se/dromjobbet. Bakom drömjobbet ligger Nina Jansdotter från Lund. Nina har tydligtvis skapat ett rikstäckande nätverk av jobbcoacher. Imponerande! Men jag, och flera med mig, föredrar de coacher och de coachföretag som tydligt jobbar efter ICF:s och CTI:s filosofi rörande coaching, som Målcoacherna och Celka i Norrköping.

Inga kommentarer: