tisdag 15 september 2009

Coaching i stället för ingenting

Helle Klein skriver i Aftonbladet den 14 sept 2009 att regeringen infört Terapi istället för politik. Intressant och i viss mån träffsäker analys. I mitten av september är det fortfarande få arbetssökande som träffat någon coach utanför Arbetsförmedlingen (så kallade kompletterande aktörer). Men snart kommer vi ha fler än 1000 jobbcoacher utanför Arbetsförmedlingen, som kompletterar de 740 jobbcoacher som redan finns inom Arbetsförmedlingen, som coachar arbetssökande. I det enskilda fallet kan coaching (Helle Klein menar jobbcoaching när hon skriver terapi, och jag skriver coaching i stället för jobbcoaching) vara ett poängrikt samtal mellan en arbetssökande person och just en coach. Det händer att arbetssökandes under drygt ett års tid endast upplever Arbetsförmedlingen som ett kontrollerande organ som endast kontrollerar att den arbetssökande står till arbetsförmedlingens förfogande. Då kan en coach (jag skriver coach inte jobbcoach, eftersom de arbetssökande har rätt att bland de externa aktörerna välja en coach som är professionell och diplomerad/certifierad coach enligt International Coach Federations regelverk) vara skillnad mellan stöttande samtal och ingenting. Arbetsförmedlingen och dess handledare hinner i X fall av 10 (hur stor andelen är vet jag inte, men det vore intressant om en utredare tog sig an uppgiften) inte med mer än att kontrollera att den arbetssökande söker jobb. I praktiken går det till så att den arbetssökande varje månad mailar in att hon/han sökt jobb (i hela landet).Det är trist att diskussionerna kring icke definierad "jobbcoaching" och självutnämnda definitioner av (jobb)coaching hos de externa coacherna, vilket bl a fångats upp av Anne-Christine Hornborg, äter upp diskussionerna kring coaching enligt de 11 kärnkompetenserna som den definierats av International Coach Federation. Det är lätt att, som t ex Expressen, framföra att jobbcoaching är flum.

Jobbcoacherna inom Af är utbildade i lösningsfokuserat arbetssätt under en dag. I utbildningen till jobbcoach ingick det även diskussion kring hur olika ansökningshandlingar benämns och kan se ut.

En del av de som idag arbetar som jobbcoacher inom Arbetsförmedlingen har inte skrivit en ansökan där de beskriver varför de vill arbeta som jobbcoach, utan de har blivit rekommenderade av sin arbetsförmedlare. Tillsättningen av jobbcoacher har inte alltid gått rätt till, vare sig i Kalmar, Norrköping eller Säffle.

Arbetsförmedlingen hade ett internt webbaserat forum för att jobbcoacherna inom Arbetsförmedlingen över hela Sverige (740 st under 2009, 920 st under 2010) skulle diskutera sin jobbcoaching. Tyvärr stängdes den av ledningen inom Af, bland annat för att jobbcoacherna inom Af debatterade de externa jobbcoacherna.

Många säger att det inte finns någon definition av coach. I Sverige finns det inte någon definition fastslagen av av svenska myndigheter. Men alla som har behov av coaching kan vända sig till en coach som är utbildad och diplomerad (första steget; nästa steg, om coachen har dokumenterad erfarenhet, är certifierad) coach enligt International Coach Federation (ICF), vilket är den största coachorganisationen. ICF finns representerad i över 80 länder. ICF är är en oberoende organisation som certifierar individer och ackrediterar olika coachskolor. För att bli certifierad ICF coach krävs ett antal godkända utbildningstimmar, dokumenterad erfarenhet, rekommendationer och en "uppkörning". Väljer du en ICF coach får du en coach som följer 11 coachkärnkompetense som de definierats av International Coach Federation.

Det vore önskvärt med en utvärdering av regeringens satsning på jobbcoaching som mellan 2009 och 2011 kostar tre miljarder. Exempel på frågeställningar som kan vara intressanta att kritiskt utvärdera: vad menar Arbetsförmedlingen med jobbcoaching, vad menar de externa aktörerna med jobbcoaching, skillnader och likheter mellan Af:s syn på jobbcoaching och coaching enligt International Coach Federation? Redan nu har Arbetsförmedlingen utvärderat sina egna jobbcoacher och resultatet är att det för tar längre tid för personer över 30 år att komma tillbaka till arbete om de har en Af-jobbcoach!!?

Inga kommentarer: