torsdag 22 oktober 2009

Jobbcoacher har rekryterats - i Kalmar, Norrköping, Säffle, Södertälje och Strängnäs på felaktiga grunder

Rekrytering av jobbcoacher skedde i snabb takt i hela Sverige under februari 2009. Satsningen på jobbcoacher är djärv, och kan leda till att de arbetssökande får hjälp till att hitta nya mål och nytt jobb, men ifrågasattes redan under 2008. Undertecknad var under februari månad med både på ett informationsmöte där externa aktörer informerades och på en rekrytering av jobbcoacher inom Arbetsförmedlingen


Hur man kan se på de externa jobbcoaherna, de som arbetar utanför Arbetsförmedlingen, de så kallade kompletterande aktörerna (KA), har utvecklats på annan plats.

I maj 2009 uppdagades det att rekryteringsprocessen hade gått fel till inom Arbetsförmedlingen i Kalmar. Ett fall som redovisades i SVT. Även i Norrköping gick det fel i rekryteringsprocessen, vilket konstaterades i september. I september månad beslutade Överklagandenämnden även att en person från Åmål fått rätt mot Arbetsförmedlingen. Rekryteringen av jobbcoacher överklagades på fem ställen, i Kalmar (av två personer), Norrköping Säffle (av två personer, en kvinna rörande jobbcoachtjänst och förmedlartjänst och en man rörande förmedlartjänst), Södertälje och Strängnäs. Arbetsförmedlingen fick bakläxa på alla fem ställena. Endast 2 % av fallen som Överklagandenämnden hanterar bifalles.

I Kalmar och Norrköping  och på en ort till har de som överklagat och vunnit bara arbetat som jobbcoacher under 2009. Ingen har de som överklagade tillsättningen av jobbcoacher (4 personer) och förmedlartjänst (1 person) under 2009 arbetar kvar inom Af under 2010! Detta förtjänas att upprepas: Det är ingen som fått fortsatt förtroende att arbeta vidare under 2010. Alla förlorade sina anställningar vid årsskiftet 2009/2010. Vad säger detta om Arbetsförmedlingens syn på "förtjänst och skicklighet"?

Eftersom norrköpingsbon fick rätt så sent, under hösten 2009, så blev det så att han bara "arbetade", men var föräldraledig, inom Arbetsförmedlingen under november och december 2009. Han trodde att han skulle hinna att gå utbildningen till jobbcoach, som är på 5+2,5 dagar. Det första passet var en vecka mellan  9-13 november, på Lidingö. Det framkom då att jobbcoachingen kommer att utgå från ett lösningsbaserat arbetssätt. Det andra passet, "datorpasset", gick i Örebro mellan 9 och 11 december. En kurs som undertecknad var anmäld att gå, men som fick avbrytas under märkliga former.

Han som arbetar som jobbcoach i Kalmar mellan maj och dec 2009 har sökt nya tjänster inom Af, som han inte fick. Han har samlat på sig erfarenheter och han har överklagat igen.

Två personer har fått rätt mot Af i Säffle, en kvinnan och en man. Kvinnan har fått rätt mot Af två gånger, ena gången rörande tjänst som jobbcoach och andra gången rörande en arbetsförmedlartjänst. Hon har dock inte tillträtt eftersom hon har annan tjänst och eftersom Af placerat kvinnan på ett kontor som ligger 6 mil på småvägar från bostaden. Samtidigt har det anställts flera arbetsförmedlare, som inte uppfyller Af:s egna kompetenskrav, på kontoret som ligger betydligt närmare kvinnans bostad. Mannen som fått rätt mot Af i Säffle bor i Karlstad. Han sökte jobb som arbetsförmedlare i Säffle, men fick det inte. Han överklagade till Statens överklagandenämnd – som gav honom rätt.


En 62-årig kvinna sökte en anställning som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. Trots att hon hade bra meriter, som väl uppfyllde kravprofilen för jobbet, och en bred arbetslivserfarenhet blev hon inte ens kallad till intervju.


Finns det något samband mellan en snabb och kritiserad rekrytering av jobbcoacher och hur jobbcoacherna har fungerat? Jobbcoachern har, enligt Arbetsförmedlingens egna studie från sept 2009, lyckats få ut unga något mer, men för personer över 30 har det gått snabbare att få jobb utan jobbcoach!? http://alturl.com/dczp

Inga kommentarer: