torsdag 19 februari 2009

Jobbcoaching: det viktiga är 'mötet' och att man är förberedd inför ett jobbcoachmöte

Det har förekommit kritiska artiklar i t ex Aftonbladet och DN om Arbetsförmedlingens satsning på jobbcoacher/jobbcoaching. Och det finns exempel på att tillsättningen av jobbcoacher inte har gått rätt till. Coaching är inne, kanske för inne, därför utvecklas begreppen coach, jobbcoach och tillsättningen av jobbcoacher inom Arbetsförmedlingen.Arbetsförmedlingen har nu snabbt fått i uppdrag från regeringen att skaffa fram jobbcoacher. Undertecknad var den 4 februari på informationsträff i Linköping rörande den externa upphandlingen av jobbcoacher och den 6:e februari på en gruppintervju (vi var 10 st på denna gruppintervju) på Arbetsförmedlingen i Norrköping. Eftersom undertecknad är diplomerad coach enligt ICFs regelverk så skulle var det intressant att se hur AF skulle lägga upp arbetet med sina jobbcoacher.
Frågade de ansvariga inom AF både på informationsträffen i Linköping och på gruppintervjun i Norrköping om relationen mellan jobbcoach och coaching enligt internationell definition enlig International Coach Federation (ICF), men de märktes att vare sig upphandlare eller ansvariga chefer inom Arbetsförmedlingen i Norrköping vet var coaching enligt internationella normer (ICF) är. Och det gjorde mig lite ledsen att ingen av upphandlarna eller de som sökte jobb som jobbcoach tog upp frågan hur jobbcoaching definieras eller vilken metodik AF ska jobba efter, förutom undertecknad.

Missförstår mig inte, jag begär Inte att Af ska coacha enligt ICF riktlinjer, men jag tycker de borde känna till coaching enl ICF och säga något i stil med: "Vi tycker inte detta och detta är bra inom ICFs tankar om coaching, vi vill föra in detta och detta i vår jobbcoaching. Då hade AF i alla fall haft en tanke om vad det är de håller på med. Nu sa chefen bara: "det viktiga är 'mötet', och att man är förberedd inför ett jobbcoachmöte". (Senare har undertecknad fått veta att utbildare inom Af lär ut ett lösningsfokuserat arbetssätt).
Vi var 10 sökande till 3 platser. För att gå se vilka som var lämpliga att gå vidare så samlade de oss i två grupper som fick diskutera hur vi skulle göra för att ta hand om 20 arbetssökande per person (vilket kommer vara upplägget, varje jobbcoach kommer få coacha 20 arbetslösa). Chefen och en fackrepresentant lyssnade till våra diskussioner.

Det ska gå snabbt, en vecka efter intervjun ska de som får jobb som jobbcoach skickas på intern kurs, i huvudsak inte en kurs i coaching; utan kurs i hur man uppför som statstjänsteman, reglerna kring sekretes etc.  Vid tre platser, i Kalmar, Norrköping och Säffle, överklagades Arbetsförmedlingens rekrytering av jobbcoacher. På alla tre ställena fick de som överklagat rätt i Överklagandenämnden.

Undertecknad hade inte haft något emot om AF hade definierat coaching på ett eget sätt och utbildad jobbcoacher enl deras definition och metodik (Senare har undertecknad fått veta att utbildare inom Af lär ut ett lösningsfokuserat arbetssätt).  Många säger att det inte finns någon definition av coach. I Sverige finns det inte någon definition fastslagen av svenska myndigheter. Men alla som har behov av coaching kan vända sig till en coach som är utbildad och diplomerad (första steget; nästa steg, om coachen har dokumenterad erfarenhet, är certifierad) coach enligt International Coach Federation (ICF), vilket är den största coachorganisationen. ICF finns representerad i över 80 länder. ICF är är en oberoende organisation som certifierar individer och ackrediterar olika coachskolor. För att bli certifierad ICF coach krävs ett antal godkända utbildningstimmar, dokumenterad erfarenhet, rekommendationer och en "uppkörning". En ICF coach följer 11 coachkärnkompetenser som de definierats av International Coach Federation.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hela coach-eriet, oavsett om man är "utbildad" eller ej är är bara flummigt new age bullshit. Jag tycker att de arbetslösa skall få möta en arbetsförmedlare och inget annat!

Lisa Moraeus sa...

Bra inlägg. Jag är också bekymrad över AF:s brist på metodik och resonemang kring coaching. Jag arbetar som coach och kan bara beklaga att de fördomar som APSE framför är vanliga om coaching. Inte så konstigt kanske, det är en ny yrkesroll och vi coacher får väl hjälpas åt att göra coaching känt. Problemet är att det som AF gör, genom att kalla sina nya arbetsförmedlare för coacher, är att ytterligare förvirra definitionerna och att motarbeta de coacher som vill sträva efter att ge coaching status och reglera användandet av titeln coach.