måndag 16 november 2009

Coaching vs Lösningsfokuserat arbetssätt

Skola/teori som Arbetsförmedlingens jobbcoacher utgår från

Under 2010 ska 120 000 arbetslösa coachas av privata aktörer och 73 000 ska coachas av 920 jobbcoacher som arbetar inom Arbetsförmedlingen. Coachingen ska utgå från att den arbetssökande vet vilken typ av arbete han/hon kan ta (dvs uppdraget ska utgå från den arbetssökandes tidigare arbetserfarenhet eller genomförd utbildning. Coachen ska hjälpa till under sökandeprocessen (Arbetsförmedlingens tjänst nr 1 och 2) till  specificerade tjänster. Det är ordinarie arbetsförmedlare som ska ta hand om de som måste söka andra arbetsuppgifter (tjänst 3), de som behöver utbildning (tjänst 4), vill starta eget (tjänst 5), osäkra på deras förutsättningar att få arbete (tjänst 6) och dem som behöver en anpassad arbetsplats (tjänst 7). Hur det har gått för de första 30000 arbetslösa som coachats av Af:s jobbcoacher redovisades i okt 2009 i Af:s egna undersökning.


Den skola, teori, som jobbcoacherna inom Arbetsförmedlingen (Af) utgår från är ett lösningsfokuserat arbetssätt. Lösningsfokuserat är ett synsätt, en struktur som kan sammanfattas med "PLUS-modellen (Plattform, Lösningsmönster, Undantag och Skala/Steg), och ett hantverk i form av samtalsfärdigheter och frågor (källor inom samma område 1, 2, 3, 4, 5). (Bakom PLUS modellen ligger Michael Hjerth, www.framtidsfokus.se. Michael brukar utbilda inom myndigheter som ska få folk i arbete. Här kan du höra Michael. Bakom Hjerth ligger bl a MRI i Palo Alto, BFTC i Milwaukee och Milton Erickson). Ett lösningsfokuserat arbetssätt får jobbcoacherna lära sig på en av de 7,5 dagar när de utbildas till jobbcoach.  

Coachmaterialet
som använd inom Arbetsförmedlingen (Af) har tagits fram av L. Holmberg inom Af. Materialet saknar referenser till coachinglitteraturen. Det beror enligt Holmberg på att 1) att de hade kort tid på sig att ta fram materialet, 2) materielet framstår som mer fokuserat om den bara hämtar sin teori från en skola, 3) att det finns en liten skillnad mellan lösningsfokuserat arbetssätt och coaching. Lösningsfokuserat arbetssätt utgår från att det är den coachade själv som har alla svaren. Den som coachar ska, bildligt talat, ligga steget bakom den coachade, om coachen följer intentionerna inom lösningsfokuserat arbetssätt, enligt Holmberg. I Coaching så står, bildligt talat, coachen bredvid den coachade. En coach kan mer driva på och utmana den coachade om coachen följer intentionerna inom coaching, enligt Holmberg (telefonsamtal den 16 nov 2009). (Direkt vill undertecknad påtala att även inom coaching utgår coachen från att den coachade själv har alla svaren. Men återigen är det av intresse att inom Af kan man se denna (lilla) skillnad mellan lösningsfokuserat arbetssätt och coaching).

Oavsett om jobbcoach följer riktlinjerna inom lösningsfokuserat arbetssätt eller coaching enligt International Coach Federation (ICF), så får vi hoppas, liksom Tom skriver i en kommentar till ett blogginlägg, att jobbcoacher än mer i framtiden deklarerar vilken metodik/skola de följer. Vi får se om Af kommer framhålla jobbcoacher som använder en professionell coachmetod eller lösningsfokuserat arbetssätt efter nästa upphandlingsperiod. När Af skulle upphandla och anställa coacher våren 2009 var det inte aktuellt att be aktörerna framhålla vilken metodik de utgår från, vilket tyvärr gjort att Aftonbladet,  i några artiklar mellan 7-9 nov 2009, kunnat göra sig lustig över några externa jobbcoachers metoder och gamla synder. Artikelserien motverkar sitt eget syfte om fakta granskas, t ex avseende Karin Tenelius gamla synder. Det finns minst två sidor av myntet. Ser man till andra sidan av myntet så ser han/hon som granskar vad Karin gör idag inom Jobbkompaniet att hon är en framstående coach som skrivit böcker inom just arbetsmarknadscoaching. Men faktum kvarstår, vilket bl a beskrivits i DN, att ett femtiotal externa jobbcoacher får lämna uppdraget. Det vore önskvärt de som professionellt coachar lösningsinriktat kan gå samman för att förklara deras metodik, oavsett om bakomliggande teori är coaching enligt ICF, ICC, eller lösningsorienterat arbetssätt.


Af:s jobbcoachutbildning lär även ut en säljmetod, ett sätt att strukturerar frågorna, som går under namnet SPIN (Situtionsfrågor, Problemfrågor, Inverkansfrågor och Nyttofrågor) , en metod som efter undertecknads modifiering kan liknas vid coaching.

Till slut kan det vara intressant att notera att jobbcoacher inom Af, om de följer den skola de blivit undervisade i under sin utbildning till jobbcoacher lösningsfokuserat arbetssätt, ska utgå från att det är den coachade själv har alla svaren. Jobbcoachen inom Af ska, bildligt talat, ligga steget bakom den arbetslösa, om jobbcoachen följer Af:s syn på jobbcoaching. Samtidigt ska jobbcoachen rapportera till ordinarie arbetsförmedlare om inte den arbetslöse söker de arbeten som Af rekommenderar. http://alturl.com/6fjs

2 kommentarer:

Patricia sa...

Hej,
Tack för länken till din sida. En mycket intressant och informativ läsning för min del.

Hälsningar
Patricia
http://patricia-lm.blogspot.com

Kent L sa...

Intressant att läsa på din sida: http://www.fear-anger-pride-and-dreams.se/sida7.html