måndag 12 oktober 2009

Vilket typ är du ? - vilket beteende har du?

Det finns många olika beteendestil har du? Vilken typ är du? Det finns många olika beskrivningar, olika modeller, för att beskriva hur olika vi kan se och förhålla oss till omvärlden. Antingen beskrivs fyra olika stilar, utifrån två olika dimensioner (som t ex hur mycket man strävar efter att påverka och kontrollera andra, samt hur mycket känslomässig kontat han/hon vill ha - en klassisk tankemodell för att beskriva olika ledare, men kan säkert passa på oss alla). En annan modell som beskriver fyra olika typer är DISC (eller Thomastestet). Du kan hämta en förenklad version av testet här.

Inga kommentarer: