torsdag 24 september 2009

Ökade krav på utbildning när Af rekryterar

ST press skriver 23 sept 2009 att nu ställer Af krav på högre utbildning när Af ska rekrytera. Kanske leder detta till alla som söker en tjänst inom Af just skriver en ansökan, ett personligt brev, vilket inte har varit fallet när Af i Norrköping rekryterat jobbcoacher våren 2009. Kanske leder detta till att Af i framtiden kollar om de som söker tjänst till Af har den formella utbildningen, vilket inte varit fallet i Kalmar eller Norrköping. Kanske leder detta till att Af respekterar coachingkunskap när jobbcoacher ska rekryteras. Coaching, rätt använt, skulle kunna vara en helt ny metod för Af.

Men det finns indikationer på att Af lokalt, i t ex Kalmar, rekryterar arbetsplatsförmedlare utan utbildning.

Inga kommentarer: