måndag 8 december 2014

Stöd och matchning i Lund

Stöd och matchning heter nya fas 2 och fas 3. Vill direkt länka till tjugotre (23) sidor om vad som gäller om tjänsten för leverantörer: "Handledning för leverantörer" (indirekt källa), samt till skriften: "Fakta om stöd och matchning". Mer om Stöd och matchning på Wikipedia och Arbetsförmedlingens hemsida. Undertecknad väljer att fokusera på vilka aktörer som finns i Lund. Om man sökte  i Af:s databas i december 2014 fanns sex aktörer i Lund:

1. Work For You.
2. Folkuniversitetet, arbetsmarknadsutb i Lund (sidan behöver uppdateras) Mårtenstorget.
3. och 4. Radix kompetens och MiROi AB (bild, årsredovisning MiROi_I-learning) på Magistratsvägen 10.
5. Enrival och
6. AB AlphaCE Coaching och Education och Enrival ABJärnåkravägen 3.

Ovanstående aktörer har undertecknad och Ingmar besökt i december 2014.

Därefter har några aktörer tillkommit i Lund: AB Företagsutveckling i Lund (Bredgatan 2), Jensen Education AB (kontaktperson Monica Sjölin, Trollebergsvägen 14), Merit Utbildning Malmö AB (Järnåkrav 3, 9 vån), Misa AB (Bytareg 6), Lernia (Järnåkravägen 3, 10 vån).

Sist mer specifikt om aktörerna. Först lite mer om Stöd och matchning.

Stöd och matchning  beskrivs som fyra spår, och varje spår består av två eller tre block om vardera 3 månader (Handledning för leverantörer, sid 6):


Nedan matris bedömningsstöd, val av spår.  De som hamnar i spår tre, Förstärkt stöd och matchning, antas sakna gymnasieutbildning och behöver rutiner i vardagen... (Handledning för leverantörer, sid 9):

Första spåret består av två block om vardera tre månaderna. För 100 kr/person/vardag ska leverantören erbjuda 4 timmar verksamhet uppdelat på två halvdagar (dvs 2+2 timmar i veckan), samt 30 minuter coaching per person (Handledning för leverantörer, sid 7):Ovanstående sex aktörer finns i Lund om man söker i Af:s databas:


Det ryktas också att ABF, Hermods och Lernia ska leverera tjänsten Stöd och matchning i Lund. De som har mer kunskap och fakta om detta ombeds kontakta undertecknad.

Valfrihetswebben kan man läsa att Arbetsförmedlingen tecknar avtal med alla leverantörer som uppfyller villkoren för Stöd och matchning:Lite om Work For You:s affärsidé som den såg ut i praktiken under 2013:Work For You meddelade på Twitter den 5 december 2014 att de kör igång med Stöd och Matchning.

Tankar efter besök ute hos "Stöd och matchning"-aktörerna i Lund dec 2014
1. Work For You - vill väl, har tankar kring StödOchMatchning, har tidigare ordnat så att erfarna jobbsökare kan träffas i Måndagsgruppen.
2. Folkuniversitetet, var tillmötesgående vid spontant besök, men man ser på arbetsmarknadsutb i Lund att de fundera på hur de ska lägga upp programmet för StödOchMatchning.
3. Radix kompetens vid vårt möte med Radix komptens utbyttes information om vem som är ansvarig för StödOchMatchning (Leif Germell) och de fick våra uppgifter. Leif har inte hört av sig, och vi har inte hört av oss till Leif. De räckte att se "miljön" på Magistratsvägen 10 i Lund.
4. MiROi AB under vårt spontanbesök på Magistratsvägen 10 så fick vi se miljön och de lovade att höra av sig mer rätt person. Han som är ansvarig för StödOchMatchning, Daniel Söderström, hörde av sig. Vi fick deras tankar i form av en pdf-fil, och en Word-fil.
5. AB AlphaCE Coaching och Education är svåra att komma i kontakt med. Mer nedan.
6. Enrival AB på Järnåkravägen 3 Enrival behandlar alla lika, oavsett om man precis gått ut skolan, eller har 35 års yrkeserfarenhet; plåtslagare eller hjärnforskare. Mer om Enrival AB nedan och här.

7. Företagsutveckling i Lund (Bredgatan 2), mest individualiserad service, valdes (mer info nedan).
8., Jensen Education AB (kontaktperson Monica SjölinTrollebergsvägen 14, besöks 5 maj kl 13),
9. Merit Utbildning Malmö AB (Järnåkravägen 3, Marcello ringde 4 maj, han är på plats månd, onsd och fred förmiddag. De har 3-4 inskrivna).
10. Misa AB, Patrik Anderson (Bytareg 6).
11. Lernia (Järnåkravägen 3, 10 vån).


En tråkig "detalj" är de aktörer som inte snabbt svarar. En sådan aktör är AlphaCE Coaching och Education vars kontor i Lund ligger på  Järnåkravägen 3 (andra kontor). Karolina Jerner, en ledande person som startat företaget och som finns på företagets HK i Kalmar, svarar senare till undertecknad och försäkrar att en person stationerad i Lund ska ringa mig. AlphaCE Coaching och Education  har vidare en fin och uppdaterad Facebook-sida. Har senare fått veta en del personer inom  AlphaCE Coaching och Education kan coacha enligt International Coach Federations regelverk, vilket är positivt. Vidare så har AlpahCE, som enda leverantör!?, en produkt som de kallar "arbetsplatsförlagd utbildning".


Bästa alternativet vid val av Stöd Och Matchning-aktör

Bästa alternativet vid val av StödOchMatchning-aktör är enligt undertecknad svår att välja ut. Först trodde jag/vi på  Enrival AB efter ett möte med en av ägarna, den 11 december 2014. Efter att ha sett Enrivals upplägg/program, ser tankar kring Enrivals arbete annorlunda ut. Efter ha flera gånger bett om elementär hjälp, och haft flera möten med Enrival för att klargöra upplägget, så kan konstateras att det bästa aktören kan göra, är att låta ensamma arbetssökande komma samman några timmar per vecka (och det är ofta gott nog...). Vill du ha hjälp med att fundera på starka och svaga sidor, rita nätverkskartor etc, så kan dock Enrival vara ett gott val.

När undertecknad fick reda på AlphaCE Coaching och Education kan coacha enligt International Coach Federations regelverk kan en omvärdering ske av dem. Detta material fick jag från Thomas på AlpahCE som kanske fångar hans syn på hur man får jobb.

Mest individanpassad service i trevliga (äldre "personliga" lokaler) erbjuder Magnus AnderssonFöretagsutveckling i Lund, på Bredgatan 2 mitt i Lund.
2 kommentarer:

Fd Merit deltagare sa...

Tack för den utförliga informationen om stöd och matchning som du delar med dig. Har själv varit med i stöd och matchning som arbetssökande. Marcello som jobbade på Merit Utbildning slussade ut mig till ett arbete efter en lång tid utanför arbetsmarknaden.Stort tack till Merit och Marcello. Kan du inte ha en uppföljning av dessa leverantörer du har besökt? hade varit intressant att se hur många arbetslösa som får en anställning.
MVH

fd inskriven på Merit

Kent Lungren sa...

Tack för kommentar. Håller med, det hade varit intressant med en "uppföljning". Jag får jobba på det...